Muzeum Narodowe w Krakowie » Skarby baroku » 16:00, Niedziela

Sztuka epoki baroku z terenów współczesnej Polski oraz Słowacji, o niekwestionowanej wartości artystycznej, od dziesięcioleci przyciąga uwagę...

Sztuka epoki baroku z terenów współczesnej Polski oraz Słowacji, o niekwestionowanej wartości artystycznej, od dziesięcioleci przyciąga uwagę zarówno badaczy, jak i jej miłośników. Pomimo to wzajemna wiedza na temat tej części historii krajów sąsiadujących od stuleci jest po obu stronach granicy zadziwiająco skromna.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, którą tworzy niemal 160 eksponatów z ponad 20 instytucji, jest w rzeczywistości pierwszą w Polsce, obszerną prezentacją sztuki barokowej z terenów dzisiejszej Słowacji. Ekspozycji towarzyszy polsko-angielski katalog.

Jedyną nadarzającą się okazją do pokazania tych dzieł w tak szerokim zakresie stała się generalna przebudowa budynku Słowackiej Galerii Narodowej, bowiem rdzeniem wystawy są właśnie artystyczne artefakty z jej stałych ekspozycji oraz zbiorów magazynowych. Pragnąc jednak udostępnić polskiej publiczności właściwy, reprezentatywny obraz rozwoju sztuki barokowej w północnej części dawnych, wielonarodowych Węgier, stanowiącej dzisiejszą Słowację, dzieła z galerii zostały uzupełnione wybranymi obiektami z innych ponad 20 państwowych zbiorów i prywatnych kolekcji.

Ekspozycja, zgodnie z podstawowym podziałem chronologicznym od wczesnego do późnego baroku, prezentuje tematy istotne dla miejscowej sztuki. Umożliwia również zapoznanie się z trzema głównymi regionami artystycznymi dzisiejszej Słowacji, funkcjonującymi w XVII i XVIII wieku. Na pierwszym miejscu plasują się ośrodki artystyczne zachodnich Węgier, położone blisko Wiednia na czele z Bratysławą jako miastem koronacyjnym królów węgierskich oraz Trnawą i Nitrą. Drugi region tworzyły miasta górnicze w środkowej Słowacji, podległe w tym czasie Wiedniowi. Ostatni zaś obejmował wschód dzisiejszej Słowacji, w szczególności historyczne regiony Spisza, Szarysza i Abowa. Wszystkie wspomniane terytoria, ukształtowane już w średniowieczu, zachowały swój zróżnicowany artystyczny charakter również w epoce baroku. Zgromadzone na wystawie prace malarskie, rzeźbiarskie oraz rzemiosło artystyczne przedstawiają poszczególne etapy rozwoju stylu barokowego w wymienionych ośrodkach i ewolucję kluczowych typów dzieł. Prezentują twórców znanych (np. Andrea Pozzo, Paul Troger, Franz Xaver Messerschmidt) i nieznanych, ich mecenasów oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi.
INFORMACJA I REZERWACJA W GODZ. 9.00-16.00 W DNI POWSZEDNIE: +48 12 433 57 44

więcej
Wpisz numer telefonu

Na ten numer zostanie wysłany SMS z cyfrowymi biletami na wydarzenie.

Wybierz bilety

Bilet ulgowy ważny do końca trwania wystawy "Skarby Baroku". Uprawnia także do jednorazowego wstępu do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w terminie trwania wystawy. http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet normalny ważny do końca trwania wystawy "Skarby Baroku". Uprawnia także do jednorazowego wstępu do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w terminie trwania wystawy. http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet rodzinny - dorośli + dzieci do lat 16, max. 5 osób, Bilet ważny do końca trwania wystawy "Skarby Baroku". Uprawnia także do jednorazowego wstępu do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w terminie trwania wystawy. http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Biet grupowy normalny - wstęp jednorazowy w ramach grupy min. 15 osób. Bilet ulgowy ważny do końca trwania wystawy "Skarby Baroku". Uprawnia także do jednorazowego wstępu do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w terminie trwania wystawy. http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet grupowy ulgowy -  uprawnia do jednorazowego wstępu w ramach grupy min. 15 osób. Bilet ważny do końca trwania wystawy "Skarby Baroku". Uprawnia także do jednorazowego wstępu do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w terminie trwania wystawy. http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet łączony obowiązujący na wystawy stałe i czasowe w Gmachu Głównym MNK ważny do 24 kwietnia 2017 http://mnk.pl/wystawy/onna-piekno-sila-ekstaza http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet łączony obowiązujący na wystawy stałe i czasowe w Gmachu Głównym MNK ważny do 24 kwietnia 2017 http://mnk.pl/wystawy/onna-piekno-sila-ekstaza http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet łączony obowiązujący na wystawy stałe i czasowe w Gmachu Głównym MNK ważny do 24 kwietnia 2017 http://mnk.pl/wystawy/onna-piekno-sila-ekstaza http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet łączony obowiązujący na wystawy stałe i czasowe w Gmachu Głównym MNK ważny do 24 kwietnia 2017 http://mnk.pl/wystawy/onna-piekno-sila-ekstaza http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Bilet łączony obowiązujący na wystawy stałe i czasowe w Gmachu Głównym MNK ważny do 24 kwietnia 2017 http://mnk.pl/wystawy/onna-piekno-sila-ekstaza http://mnk.pl/wystawy/skarby-baroku-miedzy-bratyslawa-a-krakowem

Posiadasz kupon rabatowy?

Pewnie, już dostałeś bilety ... ale jeśli nie skontaktuj się z nami! :-)

Zobacz wszystkie wydarzenia

Zobacz  Inne wydarzenia w Twoim mieście
Sprawdź  Aktualny repertuar Muzeum Narodowe w Krakowie