Pływalnia czynna w godz. 5.45 do 21.35. Bliższe informacje na stronie http://plywalnia.gizycko.pl/?page_id=15

Pływalnia czynna w godz. 5.45 do 21.35. Bliższe informacje na stronie http://plywalnia.gizycko.pl/?page_id=15

Wpisz numer telefonu

Na ten numer zostanie wysłany SMS z cyfrowymi biletami na wydarzenie.

Wybierz bilety

Wejście indywidualne osoby dorosłej - jednostka basenowa 45 minut

Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści za okazaniem legitymacji

Dzieci do lat 7 pod opieka osoby dorosłej

Karnet ośmiowejściowy - osoba dorosła

Karnet osmiowejściowy - osoby mające prawo do zniżek

Bilet instruktorski upoważnia do prowadzenia indywidualnej nauki pływania na własny rachunek pod warunkiem zawarcia umowy z pływalnia.

Posiadasz kupon rabatowy?

Pewnie, już dostałeś bilety ... ale jeśli nie skontaktuj się z nami! :-)

Zobacz wszystkie wydarzenia

Zobacz  Inne wydarzenia w Twoim mieście
Sprawdź  Aktualny repertuar basen.gizycko