Zapraszamy sympatyków Festiwalu na koncert w Czerwonym Klasztorze (SK): "Klasztorne harmonie", Warsaw Harmony.
Jak co roku wybieramy się tam...

Zapraszamy sympatyków Festiwalu na koncert w Czerwonym Klasztorze (SK): "Klasztorne harmonie", Warsaw Harmony.
Jak co roku wybieramy się tam autokarem. W cenie biletu przejazd w obie strony oraz program Festiwalu. Będzie czas na spacer wzdłuż malowniczego brzegu Dunajca.
Wyjazd o godz. 16:00 spod Kina Sokół, ul. Batorego 23, koncert o godz. 19.30.

Jednym z najmniej dziś znanych przejawów życia muzycznego w klasztorach była osiemnasto- i dziewiętnastowieczna praktyka utrzymywania zespołów instrumentów dętych, grających tzw. Harmoniemusik. Zespoły te, w rozmaitych składach i rozmiarach, pełniły funkcje reprezentacyjne, grywały w refektarzach oraz z klasztornych wież. Szczególnie popularne w Europie Środkowej, kultywowały szeroki repertuar złożony z oryginalnych kompozycji i tran-skrypcji utworów orkiestrowych, a nawet arii operowych. W poklasztornym kościele zabyt-kowego kompleksu kamedułów w Czerwonym Klasztorze zespół historycznych instrumentów dętych przypomni tę praktykę, prezentując wybór kompozycji z klasztornych źródeł naszego regionu.

więcej
Wpisz numer telefonu

Na ten numer zostanie wysłany SMS z cyfrowymi biletami na wydarzenie.

Wybierz bilety

Posiadasz kupon rabatowy?

Pewnie, już dostałeś bilety ... ale jeśli nie skontaktuj się z nami! :-)

Zobacz wszystkie wydarzenia

Zobacz  Inne wydarzenia w Twoim mieście
Sprawdź  Aktualny repertuar Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu