Oko w oko z czołgiem T-34-85 to pierwsze w Polsce spotkanie sympatyków kultowego czołgu T-34-85, połączone z prelekcjami, wymianą doświadczeń,...

Oko w oko z czołgiem T-34-85 to pierwsze w Polsce spotkanie sympatyków kultowego czołgu T-34-85, połączone z prelekcjami, wymianą doświadczeń, zwiedzaniem fortyfikacji i najważniejsze pracami przy pojeździe. Podczas spotkania będzie dokonana kwerenda wnętrza pojazdu i pierwsze otworzenie włazu silnika od 1988 roku (T-34-85 o własnych siłach wjechał na postument w 1988 roku w JW, kilka dni temu trafił do naszego Ośrodka Szkoleniowego decyzją ministra obrony narodowej, gdzie wspólnie z pasjonatami z całej PL pragniemy usprawnić czołg). Zapraszamy!

więcej

Brak terminówSprawdź  Aktualny repertuar Combat Alert