Spartan Level 2 to w 100% wojskowy kurs działań pojedynczego żołnierza (zasady posługiwania się bronią podczas strzelania i działań taktycznych w...

Spartan Level 2 to w 100% wojskowy kurs działań pojedynczego żołnierza (zasady posługiwania się bronią podczas strzelania i działań taktycznych w terenie zurbanizowanym). Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu, dedykowane jest dla członków organizacji proobronnych o dobrej kondycji fizycznej.

więcej

Brak terminówSprawdź  Aktualny repertuar Combat Alert