GALLERY OF MODERN heART
reżyseria: Teatr PAPAHEMA
Fundacja Teatr PAPAHEMA

Spektakl inspirowany malarstwem i street art'em

Są obrazy, które...

GALLERY OF MODERN heART
reżyseria: Teatr PAPAHEMA
Fundacja Teatr PAPAHEMA

Spektakl inspirowany malarstwem i street art'em

Są obrazy, które każą nam się na chwilę zatrzymać. Niezależnie od tego, czy spacerujemy przez muzealne sale, czy wertujemy albumy, czy – jak coraz częściej bywa – wpatrujemy się w ekran komputera albo telefonu. Bez względu na okoliczności zwracają naszą uwagę. Dlaczego akurat one? Przecież powstały w różnych epokach i technikach, rozmaita jest ich tematyka. Niektóre z nich są bardzo znane, inne widzimy po raz pierwszy. A jednak – coś je łączy. Zapewne to, że próbują nam coś „powiedzieć”. Zawierają więcej, niż pokazują. Niosą tajemnicę. Budują skojarzenia. Pokazują złożoność świata. Uczą empatii i tolerancji. Wszystko to stanowi o ich potencjale narracyjnym.

Oczywiście dobór dzieł, za pośrednictwem których opowiemy o świecie obrazów, jest względny – warunkowany wrażliwością i aktualnymi zdarzeniami. Zresztą, nie stworzyliśmy tej kompozycji sami. Impuls do przywołania na scenie konkretnych obrazów dał nam tajemniczy artysta – wandal i geniusz, który posiada niezwykłą zdolność redefiniowania pojęcia sztuki. W naszym wspólnym performansie możliwe jest spotkanie twórczości Leonarda da Vinci, Matejki, Dixa, Velazqueza, Gierymskiego, Bilińskiej, Duchampa, Delacroix, Picassa, Warhola i... Banksy'ego. Osobliwa to Galeria, tym bardziej, że jej bohaterowie, którzy zazwyczaj patrzą na nas niemi i nieruchomi, dostają tu szansę na wyjście ze swojej ramy; poza ramy tradycyjnie rozumianej sztuki.

Produkcję spektaklu dofinansowano ze środków z budżetu Miasta Białegostoku, Województwa Podlaskiego i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizację spektaklu dofinansowano ze środków z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19.
obsada:
Helena Radzikowska – Mona Lisa
Paulina Moś – Sylvia von Harden
Paweł Rutkowski – Stańczyk
Mateusz Trzmiel – Banksy

Spektakl prezentowany w ramach programu TEATR POLSKA.
Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
__________________________________
Podczas wydarzeń organizowanych w Nowosolskim Domu Kultury obowiązują rozporządzenia i wytyczne właściwych Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Ze względu na zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2 na terenie NDK obowiązuje nakaz:
– zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki,
– zachowania dystansu społecznego w stosunku do innych osób oraz personelu,
– dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren NDK.

Udział w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:
– braku niepokojących objawów chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel ...),
– braku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub osobami przebywającymi na kwarantannie.
Obowiązek zachowania wolnego miejsca na widowni między osobami nie dotyczy opiekuna z dzieckiem poniżej 13. roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.

więcej

Brak terminówSprawdź  Aktualny repertuar Nowosolski Dom Kultury