Jeden gest
Reżyseria: Wojtek Ziemilski / Wojtek Pustoła
NOWY TEATR

Powiem wam, co mnie fascynuje: że nie potrafię o tym mówić. Moje słowa...

Jeden gest
Reżyseria: Wojtek Ziemilski / Wojtek Pustoła
NOWY TEATR

Powiem wam, co mnie fascynuje: że nie potrafię o tym mówić. Moje słowa okazują się nieporadne, niezdarne. Język, którego używam, wydaje mi się nieadekwatny do mówienia o językach migowych i ogólniej, o świecie Głuchych.

Nie chcę być gołosłowny. Na dobry początek przeczytajcie parę truizmów z kolekcji Truizmy Jenny Holzer. Te zdania, pozornie proste jak cep, w kontekście języka migowego odjeżdżają w nowych kierunkach:

Słuchaj, kiedy twoje ciało mówi.
Ludzie, którzy nie pracują rękami to pasożyty.
Słowa zwykle nie wystarczają.
Opis jest ważniejszy, niż metafora.
Abstrakcja jest rodzajem dekadencji.
Jesteś odpowiedzialny za określenie, co rzeczy znaczą.

Jeden gest to rzecz o językach migowych. To spektakl o porozumiewaniu się ze światem – światem słyszących i światem innych Głuchych. Interesuje mnie tu komunikacja - przekazywanie (i wytwarzanie, przetwarzanie) wiedzy, emocji, kultury. Jeśli język określa rzeczywistość (Granice mojego języka są granicami mojego świata, jak to opisuje Wittgenstein), to czego możemy dowiedzieć się o świecie z języków Głuchych? Co w ich doświadczeniach komunikacji jest uniwersalne, a co – wyjątkowe? (I jakim cudem nikt z moich przyjaciół nie ma Głuchych przyjaciół?)

Program TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

__________________________________
Podczas wydarzeń organizowanych w Nowosolskim Domu Kultury obowiązują rozporządzenia i wytyczne właściwych Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Warunki organizacji imprez w Nowosolskim Domu Kultury ze względu na zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2:
– zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części w które uczestnik ma obowiązek wyposażyć się samodzielnie,
– zachowanie dystansu społecznego w stosunku do innych osób oraz personelu NDK,
– dezynfekcja dłoni przed wejściem na teren NDK.
Udział w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:
– braku niepokojących objawów chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel ...),
– braku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub osobami przebywającymi na kwarantannie.

Obowiązek zachowania wolnego miejsca między osobami nie dotyczy opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.

więcej

Brak terminówSprawdź  Aktualny repertuar Nowosolski Dom Kultury