Informacje o Organizatorze

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie - kup bilety online

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie ma ciekawą i bogatą historię sięgającą XVIII w., którą zapoczątkował działający w latach 1709 - 1720 teatr szkolny. W kolejnych latach idee teatru podtrzymują różnego rodzaju stowarzyszenia i teatry amatorskie. Tarnów gościł teatry wędrowne i sceny zawodowe ze Lwowa, Krakowa, Niemiec, Czech i Włoch. Częste kontakty ze światem sztuki teatralnej wzbudziły potrzebę utworzenia w Tarnowie własnego teatru. Podejmowano wiele prób, które uwieńczone zostały sukcesem. We wrześniu 1945 roku, w nowo powstałym Miejskim Domu Kultury, który ulokowano w budynku dawnego "Sokoła" powstał Stary Teatr Domu Kultury, który 28 paĽdziernika tego roku, działał już pod nazwą Teatr Miejski im. Ludwika Solskiego. Na używanie swego nazwiska w nazwie tarnowskiego teatru Mistrz wyraził osobistą zgodę. Oprócz swej podstawowej roli, czyli wystawiania sztuk teatralnych, Teatr realizuje projekty artystyczne w oparciu o zespół twórców, aktorów, rzemieślników teatralnych, producentów i organizatorów (wystawy malarstwa, koncerty, spotkania poetyckie, montaże słowno-muzyczne, widowiska dla różnych grup wiekowych).

Nie przegap