Informacje o Organizatorze

Klub Wytwórnia - kup bilety online

People In Tunes African Vibes - Warsztaty

08.09.2024

10:00

People In Tunes African Vibes - Warsztaty 

08.09.2024

10:00

Krok 1 z 3 - Wybierz bilety:

10:00 - 11:00 Baby Bum Bum (od 3 do 10 lat) (26,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie
Cena z kartą klubu Wytwórnia. Bilet wymagany jest tylko dla dziecka. Opiekun wchodzi za darmo.
10:00 - 11:00 Baby Bum Bum (od 3 do 10 lat) (36,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie
Bilet wymagany jest tylko dla dziecka, opiekun wchodzi za darmo.
11:00 - 12:30 Warsztaty plastyczne (dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych) (26,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie
Cena z kartą klubu Wytwórnia.
11:00 - 12:30 Warsztaty plastyczne (dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych) (36,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie
12:30 - 14:00 Warsztaty bębniarskie dla młodzieży i dorosłych (od 12 lat) (26,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie
Cena z kartą klubu Wytwórnia.
12:30 - 14:00 Warsztaty bębniarskie dla młodzieży i dorosłych (od 12 lat) (36,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie
14:30 - 16:00 Warsztaty tańca afro (dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych) (26,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie
Cena z kartą klubu Wytwórnia.
14:30 - 16:00 Warsztaty tańca afro (dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych) (36,85 PLN)
0,00 PLN
Informacje o bilecie

Anuluj
Anuluj
Informacje o wydarzeniu

W zakresie uczestnictwa Państwa w imprezie organizowanej w klubie Wytwórnia Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres na adres: e-mail iod@wytwornia.pl Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Film Hotel Sp. z o.o. z umowy dotyczącej uczestnictwa w imprezie organizowanej w klubie Wytwórnia, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia). Państwa dane mogą zostać powierzone operatorowi systemu Eko Bilet. Państwa dane będą przetwarzane przez Film Hotel Sp. z o. o. przez 30 dni od daty koncertu. Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również wynikającym z Rozporządzenia o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych osób uczestniczących w imprezach organizowanych w klubie Wytwórnia zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać. W zakresie związanym z korzystaniem przez Użytkownika z systemu Ekobilet, w tym przygotowania i realizacji umowy zakupu biletu administratorem danych jest Matukio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 40/4. Film Hotel Sp. z o.o. nie odpowiada za przetwarzanie Państwa danych w tym zakresie.

Klub Wytwórnia - kup bilety online