Kim jesteśmy

Ekobilet od wielu lat wspiera organizatorów dostarczając im innowacyjne narzędziaa do biletowania i promowania wydarzeń.

Dzięki rozwiązaniom systemu Ekobilet organizatorzy wydarzeń zwiększają liczbę uczestników oraz ograniczają koszty związane z obsługą sprzedaży, promocją i marketingiem.

Nasz doświadczony zespół chętnie podzieli się swoim doświadczeniem - skontaktuj się z nami!

EKOBILET SPÓŁKA AKCYJNA

Z siedzibą w Krakowie powstała na podstawie aktu zawiązania spółki wraz ze statutem na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 września 2019 r. Repertorium A numer 16700/2019 zawartego przez notariuszem w Warszawie Danielem Kupriańczykiem, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lokal LU10.

EKOBILET SPÓŁKA AKCYJNA może używać nazwy skróconej EKOBILET S.A.

EKOBILET S.A.

EKOBILET S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 listopada 2019 r. pod numerem KRS 0000812066

Kapitał spółki: 125.833,40 zł, opłacony w całości

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 21 lok 34Z, 30-019 Kraków
adres e-mail: kontakt@ekobilet.pl
NIP: 677 24 47 224
REGON: 384546098

NAZWA ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI: ZARZĄD

posób reprezentacji: w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Osoby wchodzące w skład zarządu: Anna Fuk-Tokarczyk – Prezes Zarządu

NAZWA ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI: ZARZĄD

posób reprezentacji: w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Osoby wchodzące w skład zarządu: Anna Fuk-Tokarczyk – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Michał Chabowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Madej – Członek Rady Nadzorczej
Szymon Kurzyca – Członek Rady Nadzorczej
Marzena Niderla – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Goliński - Członek Rady Nadzorczej

Głównym przedmiotem działalności spółki według klasyfikacji PKD jest Działalność portali internetowych sklasyfikowana jako 63.12.Z.

Informacje i ogłoszenia dla akcjonariuszy.